top of page

 DOPRAVNÍ STAVBY

Náplní oddělení dopravních staveb je zajišťování následujících činností pro stavby dopravní a městské: 

● stavebně technická podpora

● projektová činnost

● inženýrská činnost

● vyřízení územního rozhodnutí, souhlasu

● vyřízení stavebního povolení, ohlášení

● autorský dozor

● technický dozor

● a další

V průběhu naší činnosti spolupracujeme se specialisty pro zajištění průzkumných a geodetických prací, návrhu technické infrastruktury a dalšími.

VYBRANÉ PROJEKTY DOPRAVNÍCH STAVEB

ROK 2015

 

RD Velký Týnec – technická infrastruktura

Rekonstrukce ul. Olomoucká v Mohelnici

Silnice III/44624 Uničov, ul. Stromořadí

III/0555 Přerov, ul. 9. května

Studie úprava PD na cyklostezku v ul. Palackého v Přerově

Stavební úpravy v ulici Na Příkopech, Mohelnice

Cyklotrasa Mikroregion Moštěnka

Okružní křižovatka silnic II/444, III/4441 a III/4446 Mohlenice

ROK 2014

Revitalizace ulic v Holešově

II/433 Výšovice - Pivín

II/150 – Rokytnice - Předmostí

Stavební úpravy silnice III/43722, úprava křižovatky s II/437 - Bezuchov

Vjezd a parkoviště SIGMA PUMPY Hranice s. r. o.

Úprava komunikace a zpevněných ploch v ul. K. Světlé v Hranicích

Mohelnice, Družstevní, smíšená stezka

ROK 2013

 

Rekonstrukce komunikace v ulici Kainarova, Přerov

Oprava komunikací v ul. Nová a Martinská v Přerově VIII - Henčlov

Rekonstrukce komunikace v ul. Hanácká a Kovářská v Přerově X - Popovicích

Stavební úpravy komunikace Ke Tmeni v Přerově - Újezdci

Návrh úprav pro cyklistický provoz na silnice III/01857 Předmostí - Dluhonice

II/444 Uničov – Šternberk – intravilán a úprava křižovatky silnic II/444 a III/44624 v Uničově

                       

Studie proveditelnosti propojení cyklostezky Velká Dlážka - Hranická

Nedvězí – Rybniční, rekonstrukce komunikace

II/439 Ústí – průtah a hranice okr. VS

Úprava Horního náměstí, Přerov

ROK 2012

Rekonstrukce komunikací ve vnitrobloku za ulicí Žižkova v Přerově

Silnice III/0552 Majetín – Brodek u Přerova

Rekonstrukce v ulici Zárub, Hranice

 

II/439 Ústí – průtah a hranice okr. VS

 

Oprava silnice II/150 v Dřevohosticích

Rozšíření ul. Palackého v Přerově

Cyklostezka v ul. Palackého v Přerově

 

Zpevněná plocha areálu KUNZ, Hranice

Studie – RD lokalita „Křivá“ Přerov

 

Rekonstrukce polní cesty CH3, k. ú. Střítež nad Lubinou

ROK 2011

Rekonstrukce silnice III/0557 v podjezdu do Lověšic

Oprava místních komunikací poškozených povodní v roce 2010 - ul. Sadová a ul. Kouty, Troubky

II/444 Uničov - Šternberk

 

II/434 Přerov – ulice Dvořákova – 4 autobusové zálivy

 

Úprava silnice III/4382 Hranice

 

II/440 Hranice – průtah (ulice 1. máje + 3 autobusové zálivy)

III/37354, III/36618 Horní Štěpánov

ROK 2010

 

Úprava komunikací a zpevněných ploch v obci Kokory

Oprava komunikací v ul. Nová a Martinská v Přerově VIII-Henčlov

Oprava silnice III/04721, ul. Tovární v Přerově

Rekonstrukce komunikace v ul.Hanácká a Kovářská v Přerově X-Popovicích

Oprava komunikace U pivovaru v obci Kokory      

Vedení cyklotrasy Přerov - Čekyně

Polní cesty a interakční prvky v k. ú. Lhotka u Přerova

Protipovodňová opatření Grygov

Cyklostezka Luková – k. ú. Rokytnice

ROK 2009

Rekonstrukce ul. Skalní v Hranicích

II/150 Dub nad Moravou – hranice okresu PV – rekonstrukce silnice

II/44620 Náklo - průtah

Rekonstrukce silnice III/04724 Přerov, ulice Osmek

Cyklostezka Osmek, Přerov

 

Cyklostezka Žebračka, Přerov

Regenerace panelového sídliště Přerov II-Předmostí, cyklostezka a chodník Hranická 1 - 9

Cyklostezka Želatovice – Přerov, hranice k. ú. Želatovice

Rekonstrukce komunikace v ul. Kainarova v Přerově

Průtah silnice II/434, Troubky

Rekonstrukce komunikace v ulici Macharova, Přerov

Rekonstrukce komunikace ve vnitrobloku Klivarova 2 – 6 v Přerově

ROK 2008

Cyklostezka Hranická, Přerov

Příjezdní komunikace Újezdec - Přerov

Parkoviště a rozšíření komunikace – Jižní Čtvrť, Přerov

 

Oprava komunikace a chodníků – ul. Růžová v Kojetíně

 

Parkoviště a komunikace – ulice Alšova, Přerov

Obchodní centrum Ostrava - Poruba

Průtah II/438 Opatovice

III/4468 Štěpánov – napřímení silnice

 

Rekonstrukce komunikace Studentská – Hviezdoslavova, Hranice

 

Polní cesty Býškovice

Dopravně urbanistická studie ul. Čapka Drahlovského

Urbanistická studie propojení Žerotínova náměstí s ul. Kainarovou, Přerov

Komunikace pod Křivým Hranice

Komunikace a zpevněné plochy KK - Hýlov

ROK 2007

Rekonstrukce silnice II/438 Opatovice - průtah

Obchvat silnice II/150, Čechy, Domaželice, Dřevohostice – 1. etapa

Cyklostezka Želátovská, Přerov

Cyklostezka Přerov - Želátovice

Náměstí TGM Přerov

   

Polní cesta C3 v k. ú. Brodek u Přerova + interakční prvek IP 60/34

Cyklostezka Velké Novosady, Přerov

Oprava místních komunikací v Kojetíně

bottom of page