top of page

 O SPOLEČNOSTI

Název společnosti:

PRINTES - ATELIER s.r.o.

 

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

 

Obchodní rejstřík:

Spisová značka C17817,

vedená u rejstříkového

soudu v Ostravě,

den zápisu 26.01.1998

 

Identifikační číslo společnosti:

25391089

 

Daňové identifikační číslo:

CZ25391089

HISTORIE
Projekční kancelář PRINTES - ATELIER s.r.o. byla založena dne 26. ledna 1998 zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě. Vznikla transformací projekční kanceláře PRINTES sdružení, jejíž činnost má počátek v roce 1993.
ORGANIZAČNĚ
Projekční kancelář je organizačně rozdělena na dvě technická oddělení (oddělení pozemních staveb a oddělení dopravních staveb). Tato oddělení jsou tvořena týmovými pracovníky s odbornými zkušenostmi a praxí v uvedených technických oborech. K zajištění nabízených služeb společnost zaměstnává kvalifikované odborníky a spolupracuje s dalšími externími specialisty.
PŘEDMĚT ČINNOSTI
Náplní naší činnosti je komplexní zajišťování a zpracovávání projekčních prací pro stavby bytové, občanské, průmyslové, dopravní a městské. V rámci projektových činností zajišťujeme zpracování dokumentace od přípravy až po realizaci stavby.
Dále provádíme kompletní inženýrskou činnost k zajištění potřebných rozhodnutí a povolení stavby. V neposlední řadě provádíme výkon autorského a technického dozoru při realizaci stavby. Nabízíme konzultace a stavebně technickou podporu k investičním záměrům.
NABÍZÍME SPOLUPRÁCI V TĚCHTO VÝKONOVÝCH FÁZÍCH STAVBY
Pasport stávající stavby
Příprava projektu nové stavby / rekonstrukce
Průzkumné a geodetické práce
Studie / návrh stavby
Dokumentace k územnímu řízení / územnímu souhlasu
Dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby
Dokumentace pro provádění stavby
Dokumentace pro výběr dodavatele
Autorský dozor / technický dozor
Dokumentace skutečného provedení stavby
bottom of page