top of page

 POZEMNÍ STAVBY

Náplní oddělení pozemních staveb je zajišťování následujících činností pro stavby bytové, občanské a průmyslové:

● stavebně technická podpora

● projektová činnost

● inženýrská činnost

● vyřízení územního rozhodnutí, souhlasu

● vyřízení stavebního povolení, ohlášení

● autorský dozor

● technický dozor

● a další

V průběhu naší činnosti spolupracujeme se specialisty pro zajištění průzkumných a geodetických prací, návrhu technického zařízení budov a dalšími.

VYBRANÉ PROJEKTY POZEMNÍCH STAVEB

ROK 2015

 

Provozovny lékáren Dr. Max, lokality Český Těšín, Olomouc, Jablunkov, Ostrava – Dubina   

     

Čerpací stanice PH MOL – stavební úpravy, ČS PH Brna – Kamanova, Líšeň, Troubsko, Sportovní, Olomoucká, Zlín, Kunovice, Praha Chodov

Odprášení pecní linky a mlýnice suroviny, Cement Hranice

Multifunkční budova Želatovice  

Revitalizace AB a sociální budovy s jídelnou, Nestlé Česko, závod,SFINX Holešov   

ROK 2014

Provozovny lékáren Dr. Max, lokality Bystřice nad Olší, Frýdek-Místek II, Ostrava, Ostrava - Pustkovec

 

Čerpací stanice PH PAP Oil – stavební úpravy, ČS PH Velký Osek, Oseček, Nymburk, Břežany, Brandýs n.L., Poříčany, Přerov n.L.   

 

Multifunkční budova Želatovice 

Realizace energeticky úsporných opatření – SPŠ Hranice

Modernizace betonárny TRANSBETON s.r.o., Kroměříž

ROK 2013

 

Provozovny lékáren Dr. Max, lokality Bystřice pod Hostýnem, Frýdek-Místek, Přerov, Prostějov, Rožnov   

„Nové Kazeto“, Přerov, Želatovská ulice

Kompostárna Přerov, Přerov – Žeravice

Přístavba provozně sociálního objektu firmy Klaza spol. s r.o., Přerov   

Sběrný dvůr Želatovská, Přerov  

Projektové práce pro Nestlé Česko, závod SFINX Holešov při úpravách v závodu

ROK 2012

 

Polyfunkční dům II na nábřeží PFB, Přerov

Rekonstrukce a rozšíření stávající výrobní haly, výrobní areál SEZAKO Přerov

Střední škola lesnická, Hranice, Střecha historické budovy   

Realizace energeticky úsporných opatření – Obchodní Akademie Přerov

    

PD IPRM – Regenerace a revitalizace byt. domu, Nám. Fr. Rasche , Přerov

     

Projektové práce pro Nestlé Česko, závod SFINX Holešov při úpravách v závodu

ROK 2011

Projektové práce pro Aliacem Přerov, Cement Hranice a.s.

 

Muzeum Komenského v Přerově, Rekonstrukce budovy Horní náměstí č. 7, Přerov   

Muzeum Komenského v Přerově, stavební úpravy depozitáře knihovny v budově Horní náměstí č. 35, Přerov   

PD IPRM Přerov –  Jih, Regenerace a revitalizace byt. domů

Stavební úpravy dvorní části objektu TGM 8 pro šatny účinkujících MD, nám. TGM , Přerov  

Přesun, oprava a modernizace betonárny TRANSBETON s.r.o., Kroměříž

 

Realizace energeticky úsporných opatření – Nemocnice Přerov – budova LDN

ROK 2010

 

Rekonstrukce a přístavba haly VOK, Montáže Přerov

Realizace úspor energie – MŠ Optiky, Přerov

Realizace energeticky úsporných opatření, úspora energie pro Mateřídoušku, budova MŠ, Přerov – Předmostí

 

Obchodní centrum Orlová, Tř. 17. listopadu 

bottom of page